Aanmelden
Welkom!

Beste Bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Scholengroep 'Katholieke Basisscholen Maldegem', Onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen.Binnen onze scholengemeenschap kan u terecht in onderstaande scholen
° VBS De Papaver, Adegem Dorp 16, 9991 Adegem   
www.depapaver.be
° VBS De Kleiheuvel, Kleitkalseide 107, 9990 Maldegem-Kleit 
vbsdekleiheuvel.be
° De Kleuterark, Markstraat 15, 9990 Maldegem 
www.dearkmaldegem.be/kleuterark/kleuters-maldegem
°VBS De Ark I, Onderbouw, Markstraat 15, 9990 Maldegem  www.dearkmaldegem.be/basisschool
° VBS De Ark II, bovenbouw, Zwarte Zusterslaan 1, 9990 Maldegem   www.dearkmaldegem.be/basisschool
° VBS De Parel, Donkstraat 118, 9990 Maldegem-Donk  
www.de-parel.be
° Wijkschool Middelburg, Dinantstraat 1, 9992 Maldegem-Middelburg  
www.dearkmaldegem.be/scholen/middelburg
° Wijkschool Vossenhol, Schautenstraat 285, 9990  Maldegem  
www.dearkmaldegem.be/scholen/vossenhol
° Wijkschool Strobrugge, Oude Aardenburgseweg 72, 9990 Maldegem  www.dearkmaldegem.be/scholen/strobrugge

Onze zorg gaat in de eerste plaats volledig naar alle leerlingen en personeelsleden binnen deze scholengemeenschap.
Als directeur-coördinatie heb ik de opdracht het reilen en zeilen te volgen op niet-pedagogisch domein.
Een constant overleg met alle betrokken partijen, zoals directies, schoolbesturen, overlegraden, overheden,... draagt bij tot de kwaliteit en de degelijkheid van het onderwijs dat wij bieden.

BIj vragen, aarzel niet de scholen rechtstreeks, of mezelf te contacteren.
Ik ben bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 0478/28.46.12 of via e-mail: codi@scholengemeenschapkbm.be
Mijn kantoor bevindt zich op locatie Zwarte Zusterslaan 1 te Maldegem.

Met vriendelijke groeten

Gandert Van Hulle
Directeur coördinatie
SG Katholieke Basisscholen Maldegem
27/08/2019