Aanmelden
directeur coördinatie even afwezig
Ik ben momenteel even afwezig ...
hierdoor ben ik niet aan het werk als directeur-coördinator tot en met  31 augustus 2019.

Dank voor jullie begrip en hartelijk groet,
Stefanie Van den Bussche

Ik ben niet in de mogelijkheid om  mijn mails te lezen of te beantwoorden. Voor dringende zaken kan u steeds de scholen telefonisch bereiken.
30/01/2019


WELKOM
Als directeur-coördinatie heet ik u welkom op de website van de scholengemeenschap KATHOLIEKE BASISSCHOLEN MALDEGEM (SG KBM).  Deze scholengemeenschap herbergt twee schoolbesturen: VKOM en de vzw schoolcomité Adegem en Kleit die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.  Deze scholengemeenschap overkoepelt alle vrije kleuter- en basisscholen (9) van het Katholiek Onderwijs van Maldegem, Adegem, Donk, Middelburg, Vossenhol, Strobrugge en Kleit. Als scholengemeenschap hebben we de opdracht om zorg te dragen voor alle kinderen die aan de scholen worden toevertrouwd.  Daarnaast hebben we ook de opdracht om zorg te dragen voor alle personeelsleden die op een of andere manier werkzaam zijn in één van de scholen in onze scholengemeenschap.

Enthousiasme, vakbekwaamheid, engagement,… vergroten de kans op goed onderwijs.

U vindt op deze website een link naar alle scholen van onze scholengemeenschap.  U kan rechtstreeks naar de website van elke school doorklikken.

Tevens vindt u alle info die je als ouder, personeelslid, directeur, schoolbestuur of geïnteresseerd bezoeker nodig hebt.

Tijdens de kantooruren bereikbaar op 0493/70.38.77 of  via  dico@scholengemeenschapkbm.be

Mijn kantoor bevindt zich in de Markstraat 15  te 9900 Maldegem.

Stefanie Van den Bussche
directeur-coördinatie
SG KBM
organogram of structuur van onze scholengemeenschap
10/12/2018in de kijker
het laatste nieuws

Agenda
18/06/2019 college van directeurs
20/06/2019 OCSG om 19u met aansluitend RCSG
20/06/2019 20.00 CASS
28/06/2019 laatste schooldag 2018-2019
1/07/2019 9u kennismakingsgesprekken