Aanmelden
Op de agenda
11/12/2018 college van directeurs
12/12/2018 opleiding gemachtigd opzichter Maldegem
13/12/2018 vakvergadering beweging
13/12/2018 kernteam GIDO
22/12/2018 start kerstvakantie
7/01/2019 vocodi Meetjesland
7/01/2019 instapdag nieuwe kleuters
8/01/2019 nieuwjaarsreceptie VKOM
9/01/2019 opleiding fiscaliteit Brussel
11/01/2019 nieuwjaarsreceptie vzw schoolcomité Adegem en Kleit
14/01/2019 college van directeurs
17/01/2019 stuurgroep huis van het kind
17/01/2019 BaSo infosessie hervorming SO
21/01/2019 regiowerking zorg 'decreet leerlingbegeleiding' Oosteeklo
22/01/2019 ledencongres Katholiek Onderwijs Antwerpen
28/01/2019 themadag directies regiowerking Gent
29/01/2019 preventiecel Maldegem
30/01/2019 samenkomst BOS-verhaal directies en besturen
31/01/2019 dag van de directeur
31/01/2019 vorming personeelsbeheer Temse
1/02/2019 instapdag nieuwe kleuters
4/02/2019 start inschrijvingen broer/zus
5/02/2019 BaSo-overleg te Eeklo
7/02/2019 kernteam GIDO Eeklo
11/02/2019 college van directeurs
12/02/2019 dikke truiendag
14/02/2019 stuurgroep huis van het kind
18/02/2019 start inschrijvingen personeel
18/02/2019 aanvangsbegeleiding regiowerking "werkwinkels" Lembeke
19/02/2019 kernwerking beweging
19/02/2019 20.00 CASS
21/02/2019 dag van de directeur regiowerking Gent
26/02/2019 overleg huis van het kind
1/03/2019 complimentendag
4/03/2019 start krokusvakantie
11/03/2019 instapdag nieuwe kleuters
11/03/2019 start inschrijvingen voor iedereen
13/03/2019 vocodi Gent
18/03/2019 regiowerking zorg 'BaSo-overleg"
19/03/2019 college van directeurs
20/03/2019 dag van het geluk
21/03/2019 wereldpoëziedag
22/03/2019 inforonde Katholiek Onderwijs Zwijnaarde
26/03/2019 vorming inkoopbeleid en overheidsopdrachten
27/03/2019 colloquium directeurs basisonderwijs Oostende
28/03/2019 colloquium directeurs basisonderwijs Oostende
29/03/2019 colloquium directeurs basisonderwijs Oostende
1/04/2019 katholiek onderwijs Brussel
6/04/2019 start paasvakantie
23/04/2019 instapdag nieuwe kleuters
24/04/2019 buitenspeeldag
25/04/2019 vorming inkoopbeleid en overheidsopdrachten
30/04/2019 college van directeurs
9/05/2019 vocodi Gent
10/05/2019 TOPfuif
14/05/2019 college van directeurs
14/05/2019 kernwerking beweging
14/05/2019 stuurgroep GIDO
16/05/2019 vocodi Meetjesland
22/05/2019 vorming financieel beleid
27/05/2019 aanvangsbegeleiding regiowerking Lembeke
29/05/2019 directievergadering regiowerking Lembeke
30/05/2019 Hemelvaart
31/05/2019 brugdag Hemelvaart
4/06/2019 BaSo-overleg te Eeklo
4/06/2019 instapdag nieuwe kleuters
5/06/2019 vorming financieel beleid
7/06/2019 inforonde Katholiek Onderwijs Zwijnaarde
10/06/2019 Pinkstermaandag
18/06/2019 college van directeurs
20/06/2019 OCSG om 19u met aansluitend RCSG
20/06/2019 20.00 CASS
28/06/2019 laatste schooldag 2018-2019
1/07/2019 9u kennismakingsgesprekken